اکشن

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
پلتفرم: PC
۱۰
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
۱۰
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
پلتفرم: PC
توسعه دهنده: NetherRealm Studios